David Vorovka

David Vorovka

o politice světové i domácí, dějemi za oponou, o historii, vojenství...

Dlouhodobě se zabývám otázkami mezinárodní i české bezpečnosti, politickou situací ve světě a dalšími fenomény z historie a současnosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora